View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
120/NQ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Ngày ban hành
17/11/2017
Ngày hiệu lực
17/11/2017
Trích yếu
Về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬