View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
859-BTNMT-TTTNMT
Người ký
Thứ trưởng Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
22/02/2019
Ngày hiệu lực
22/02/2019
Trích yếu
Tổ chức các hoạt động Ngày Nước thế giới năm 2019.
Nội dung

Tổ chức các hoạt động Ngày Nước thế giới năm 2019.

 Content Editor ‭[5]‬