View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Công ty TNHH Spartronics Việt Nam tại Nam Tân Uyên” (Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thiết kế mạch điện tử và các sản phẩm điện tử, quy mô 200.000.000 sản phẩm/năm)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
24/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
11/03/2023
Trích yếu
Dự án “Công ty TNHH Spartronics Việt Nam tại Nam Tân Uyên” (Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thiết kế mạch điện tử và các sản phẩm điện tử, quy mô 200.000.000 sản phẩm/năm). Địa điểm thực hiện: Lô A, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chủ dự án: Công ty TNHH Spartronics Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬