View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
27/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
14/03/2023
Trích yếu
Dự án: Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè. Địa điểm thực hiện: Xã Pa Ủ và xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Chủ dự án: Ban Quản lý công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬