View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án Nhà máy thép DHS”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/03/2023
Trích yếu
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án Nhà máy thép DHS”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN 2-8 Khu B KCN Sông Công I, Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thương mại DHS.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬