View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Tổ hợp thương mại dịch vụ Thung lũng xanh – Green Valley.
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/03/2023
Trích yếu
Dự án: Tổ hợp thương mại dịch vụ Thung lũng xanh - Green Valley. Địa điểm thực hiện: Xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải An.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬