View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Key Tronic Viet Nam (Nâng công suất sản xuất từ 900 tấn sản phẩm/năm lên 5.850 tấn sản phẩm/năm)"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/03/2023
Trích yếu
Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án Nhà máy có vị trí tại lô X10, đường số 10B ND, KCN Hòa Khánh mở rộng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬