View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
25/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
12/03/2023
Trích yếu
Dự án “Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi” do Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai là chủ dự án. Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai. Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 13534,03m cùng với công trình thoát nước và an toàn giao thông trên tuyến. Dự kiến thực hiện dự án trong vòng 04 năm và đi vào vận hành tuyến đường vào quý III, năm 2026.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬