View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Điểm Du lịch số 2A” tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
01/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
16/03/2023
Trích yếu
Dự án “Điểm Du lịch số 2A” tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phoenix Mountain. Dự án được thực hiện tại Khu vực nằm trên trục phát triển du lịch tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu với 10 điểm du lịch có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng theo đúng nội dung quy hoạch tại Quyết định số 5229/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Quy mô diện tích: khu đất thực hiện dự án có diện tích 33,5ha thuộc địa giới hành chính phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬