View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Công ty TNHH ER Vina
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
01/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
16/03/2023
Trích yếu
Dự án Công ty TNHH ER Vina. Địa điểm thực hiện dự án tại Lô CN07, KCN Bình Xuyên II, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích đất sử dụng là 1.371m2. Chủ dự án: Công ty TNHH ER Vina. Quy mô, công suất của dự án: - Sản xuất, gia công máy ảnh dùng cho điện thoại di động (camera module), led, module nhận diện vân tay: tăng từ 50.000.000 sản phẩm/năm lên 100.000.000 sản phẩm/năm; - Sản xuất, gia công linh kiện, phụ kiện để sản xuất camera module: tăng từ 50.000.000 sản phẩm/năm lên 100.000.000 sản phẩm/năm. Công nghệ sản xuất của dự án: là công nghệ sản xuất linh kiện điện tử hiện đại, tiên tiến, tự động hóa đến 70% và không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định tại Phụ lục số II, không thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao tại Phục lục số III, Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về hướng dẫn thi hành Luật chuyển giao công nghệ.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬