View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn Dự án: “Trang trại chăn nuôi kết hợp nông nghiệp hữu cơ Tổ Hợp Xanh”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
01/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
16/03/2023
Trích yếu
Dự án: “Trang trại chăn nuôi kết hợp nông nghiệp hữu cơ Tổ Hợp Xanh” tại thôn Tân Yên, xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Chủ dự án: Công ty TNHH Tổ Hợp Xanh. Dự án “Trang trại chăn nuôi kết hợp nông nghiệp hữu cơ Tổ Hợp Xanh” thuộc địa giới hành chính thôn Tân Yên, xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên có tổng diện tích là 262.700 m2 (26,27 ha).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬