View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Gia công, sản xuất thiết bị điện thoại di động Tinno”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
01/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
16/03/2023
Trích yếu
Dự án: “Gia công, sản xuất thiết bị điện thoại di động Tinno”. Chủ dự án: Công ty TNHH TINNO Việt Nam. Dự án “Gia công, sản xuất thiết bị điện thoại di động Tinno” có địa chỉ thửa đất C-03, lô đất CN12 KCN An Dương, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với diện tích là 16.498,15m2.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬