View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất Bao bì Kim Đức”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
01/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
16/03/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy sản xuất Bao bì Kim Đức”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô B1-1 đến lô B1-3 và lô B1-19 đến B1-23 (gồm các Lô B1-1, B1-2, B1-3, B1-19, B1-20, B1-21, B1-22, B1-23), đường VL1, Lô B1-6, B1-7, đường VL2 và Lô B1-16 đến B1-18 (gồm Lô B1-16, B1-17, B1-18), đường VL5, Khu KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Chủ Dự án: Công ty cổ phần tập đoàn Kim Đức. Dự án được triển khai trên khu đất có tổng diện tích 86.505,3 m2. Chủ Dự án: Công ty cổ phần tập đoàn Kim Đức.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬