View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng IIICao su Bình Long” diện tích 293,872ha (Hạng mục: Bổ sung nghành nghề và nâng công suất hệ thống xử lý nước thải)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/03/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng III Cao su Bình Long” diện tích 293,872ha (Hạng mục: Bổ sung nghành nghề và nâng công suất hệ thống xử lý nước thải). Chủ dự án: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long. Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng III-Cao su Bình Long” diện tích 293,872ha (Hạng mục: Bổ sung nghành nghề và nâng công suất hệ thống xử lý nước thải) nằm ở trung tâm huyện Chơn Thành, giáp với quốc lộ 13 trục giao thông chính nối từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Bình Dương đến Chơn Thành, Bình Phước và kết thúc tại cửa khẩu Hoa Lư rất thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa và vận chuyển nguyên vật liệu.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬