View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao gói xi măng công suất 15.000 tấn/năm (điều chỉnh)”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/03/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao gói xi măng công suất 15.000 tấn/năm (điều chỉnh)”. Chủ đầu tư: Công ty CP Giấy Bình Minh. Dự án xây dựng trên khu đất của Công ty CP Giấy Bình Minh tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, diện tích khoảng 4.211,6m2. Mục tiêu của dự án: Cải tạo, thay thế các công trình gây ô nhiễm môi trường và thay đổi nguồn nguyên liệu sản xuất (từ giấy phế liệu trong nước sang giấy phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và khách hàng.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬