View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy Công ty TNHH Việt Nam Paiho tại Khu công nghiệp Tân Tạo”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
28/02/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
15/03/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy Công ty TNHH Việt Nam Paiho tại Khu công nghiệp Tân Tạo” tại địa chỉ Lô 30-32-34-36, Lô 52, đường số 3 và Lô 21, Lô 43, đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. HCM. Dự án có tổng diện tích đất sử dụng là 45.184,17 m2, bao gồm 02 Nhà máy (Nhà máy số 1 và Nhà máy số 3). Chủ dự án: Công ty TNHH Việt Nam Paiho.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬