View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nâng cấp đoạn Km18-K80, Quốc lộ 4B
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/03/2023
Trích yếu
Dự án: Nâng cấp đoạn Km18-K80, Quốc lộ 4B do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬