View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1), diện tích 500 ha
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/03/2023
Trích yếu
Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1), diện tích 500 ha. Địa điểm thực hiện: xã Diễn Thọ, Diễn Lộc và Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Chủ dự án: Công ty TNHH VSIP Nghệ An.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬