View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Xây dựng tuyến đường từ QL.7 đến QL.7C (đường N5), huyện Đô Lương (giai đoạn 1, lý trình từ Km0+00 đến Km2+500)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
02/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/03/2023
Trích yếu
Dự án Xây dựng tuyến đường từ QL.7 đến QL.7C (đường N5), huyện Đô Lương (giai đoạn 1, lý trình từ Km0+00 đến Km2+500).Địa điểm thực hiện dự án: Dự án triển khai trên địa bàn xã Yên Sơn, xã Văn Sơn và thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬