View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đường dây 110KV cấp điện cho Nhà máy xi măng Xuân Sơn, tỉnh Hòa Bình
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
05/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
20/03/2023
Trích yếu
Dự án "Đường dây 110KV cấp điện cho Nhà máy xi măng Xuân Sơn, tỉnh Hòa Bình".
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬