View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án thành lập Công ty kinh doanh EMS Meiko Longcheer
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
05/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
20/03/2023
Trích yếu
Dự án thành lập Công ty kinh doanh EMS Meiko Longcheer. Địa điểm thực hiện: Lô 37-2, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Chủ dự án: Công ty TNHH Meiko Longcheer Electronic Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬