View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn Dự án: Nhà máy Fukang Technology
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
07/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
22/03/2023
Trích yếu
Dự án: Nhà máy Fukang Technology. Địa điểm thực hiện dự án: Lô I, lô J và lô S (thuê nhà xưởng S02, S03 của Công ty TNHH Wintek Việt Nam), KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 238.150,5 m2. Đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án: Công ty TNHH Fukang Technology.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬