View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Key Tronic Viet Nam (Nâng công suất sản xuất từ 900 tấn sản phẩm/năm lên 5.850 tấn sản phẩm/năm)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
07/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
22/03/2023
Trích yếu
Dự án Key Tronic Viet Nam (Nâng công suất sản xuất từ 900 tấn sản phẩm/năm lên 5.850 tấn sản phẩm/năm). Địa điểm thực hiện dự án: Lô X10, đường số 10B ND, Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Chủ dự án: Công ty TNHH Key Tronic Viet Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬