View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án nhà máy điện gió số 11”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
23/03/2023
Trích yếu
“Dự án nhà máy điện gió số 11”. Địa điểm thực hiện dự án: xã An Thanh Nam và xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 23,3ha. Quy mô, công suất Dự án: 100,8MW. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Điện gió Cù Lao Dung.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬