View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án của Công ty TNHH Sanhua (Việt Nam)” - Dự án mở rộng, nâng công suất
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/03/2023
Trích yếu
“Dự án của Công ty TNHH Sanhua (Việt Nam)” – Dự án mở rộng, nâng công suất. (Địa điểm: Thửa đất B16, B17, B18, B19, B20, B21 thuộc lô đất CN6, Khu công nghiệp An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam). Chủ dự án: Công ty TNHH SanHua Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬