View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nhà máy Seojin Auto Vina – Bắc Ninh
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/03/2023
Trích yếu
Dự án: Nhà máy Seojin Auto Vina – Bắc Ninh. Địa điểm thực hiện dự án: Lô J2, J3, J5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chủ dự án: Công ty TNHH Seojin Auto.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬