View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn Dự án “Xưởng sản xuất điện khí Jili Việt Nam”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/03/2023
Trích yếu
Dự án “Xưởng sản xuất điện khí Jili Việt Nam”. Địa điểm thực hiện dự án: tại Lô đất CN4, KCN Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên trên diện tích 12.000 m2. Công ty TNHH điện khí Jili Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬