View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Trang trại chăn nuôi heo Hùng Phát Farm Một
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
09/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/03/2023
Trích yếu
Dự án Trang trại chăn nuôi heo Hùng Phát Farm Một. Vị trí thực hiện dự án: thôn Bi Dông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬