View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy Powernet Vina
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
29/03/2023
Trích yếu
Dự án Nhà máy Powernet Vina. Địa điểm thực hiện dự án: KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Công ty TNHH Powernet Vina.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬