View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn (heo) thương phẩm tại Khu chăn nuôi Bó Tát”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
12/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
27/03/2023
Trích yếu
Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn (heo) thương phẩm tại Khu chăn nuôi Bó Tát”. Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn thôn Đon Úy, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bắc Sơn Agritech.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬