View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
13/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
28/03/2023
Trích yếu
Dự án Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thiệu Ngọc và xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá. Chủ dự án: Công ty TNHH Thanh Hưng Group.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬