View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Trung tâm công nghệ và dịch vụ kỹ thuật công nghệ thông tin, truyền thông (IPEC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
29/03/2023
Trích yếu
Dự án: Trung tâm công nghệ và dịch vụ kỹ thuật công nghệ thông tin, truyền thông (IPEC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Địa điểm thực hiện Dự án: Khu Công nghiệp công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông. Diện tích: Toàn bộ diện tích Dự án điều chỉnh 37.084m2 bao gồm Dự án hiện hữu (Giai đoạn 1) 11.255m2 và phần điều chỉnh (Giai đoạn 2) 25.829m2. Công suất thiết kế của Dự án IPEC: khoảng 14 triệu sản phẩm/năm. Trong đó Giai đoạn 1 (đã đi vào vận hành năm 2017) là khoảng 3,6 triệu sản phẩm/năm; Giai đoạn 2 khoảng 10,4 triệu sản phẩm/năm.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬