View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và kinh doanh Khu công nghiệp Đức Hòa III- Long Đức”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
29/03/2023
Trích yếu
Dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và kinh doanh Khu công nghiệp Đức Hòa III- Long Đức”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long Đức – ILD.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬