View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
14/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
29/03/2023
Trích yếu
Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1. Dự án bao gồm 02 đoạn của tuyến (Đoạn Km28+934 - Km29+346 và đoạn từ Km56-Km69+145) theo Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của UBND tỉnh Quảng Ngãi (3956/UBND - CNXD ngày 12/8/2021) và 05 Khu tái định cư (Cổ Lũy Bắc, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hà, Đức Thắng và Đức Lợi) phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến chính của dự án. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬