View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Mirae Vina
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
13/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
28/03/2023
Trích yếu
Dự án Mirae Vina. Địa điểm thực hiện: Nhà xưởng tầng 2, Lô CN11 (thuê lại của Công ty TNHH Điện tử Cais Vina) và Lô CN8.2, KCN Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH thiết bị điện Mirae Vina.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬