View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nhà máy Hanbo Tech - Bắc Giang
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/03/2023
Trích yếu
Dự án: “Nhà máy Hanbo Tech – Bắc Giang” được thực hiện tại Lô CN-09, KCN Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, có tổng diện tích 15.000 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Hanbo Tech.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬