View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Dải cây xanh mặt nước khu C, khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
31/03/2023
Trích yếu
Dự án: “Dải cây xanh mặt nước khu C, khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang” được thực hiện tại phường Dĩnh Kế, xã Dĩnh Trì, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Diện tích sử dụng đất khoảng 20,16 ha. Chủ đầu tư dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Giang.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬