View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/03/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI” được thực hiện tại Lô O1, KCN Quang Châu (địa điểm 1) và Lô CN-16, KCN Việt Hàn (địa điểm 2), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; có diện tích khu đất là 30.095 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH BOI Việt Nam.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬