View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy sản xuất dây, đinh bằng thép, công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/03/2023
Trích yếu
Dự án "Nhà máy sản xuất dây, đinh bằng thép, công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm". Dự án được thực hiện tại Lô D-7, đường D5, KCN Hựu Thạnh, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với tổng diện tích là 15.000 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH HD Long An.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬