View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Than”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
16/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
31/03/2023
Trích yếu
Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Than”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MITRI.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬