View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Nâng công suất sản xuất các sản phẩm từ 55 triệu mét vải/năm lên 150 triệu mét vải/năm”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/04/2023
Trích yếu
Dự án: “Nâng công suất sản xuất các sản phẩm từ 55 triệu mét vải/năm lên 150 triệu mét vải/năm”. Địa điểm thực hiện dự án: KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chủ dự án: Công ty TNHH Samil Vina.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬