View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đường vành đai 4 theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải, đoạn từ QL2 đi ĐT.305
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
15/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/03/2023
Trích yếu
Dự án: Đường vành đai 4 theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải, đoạn từ QL2 đi ĐT.305. Dự án Đường vành đai 4 theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải, đoạn từ QL2 đi ĐT.305 đi qua địa phận các xã Nghĩa Hưng, Yên Lập và Kim Xá huyện Vĩnh Tường; xã Triệu Đề, Đình Chu và Đồng Ích huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬