View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/04/2023
Trích yếu
Vị trí địa lý của dự án: Khu đất thực hiện dự án nằm trong KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô diện tích đất sử dụng là 15.003m2
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬