View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Thành lập công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung)” - (Nâng công suất và bổ sung sản phẩm mới)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/04/2023
Trích yếu
Dự án: “Thành lập công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung)” – (Nâng công suất và bổ sung sản phẩm mới). Địa điểm thực hiện dự án: tại Lô CNSG-01, CNSG-03, CNSG-05, CNSG-08, HCDV2, một phần Lô CNSG-07, CNSG-09, Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chủ dự án: Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬