View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/04/2023
Trích yếu
Dự án: Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) (Dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất, nâng tổng công xuất sản xuất từ 12.000.000 sản phẩm/năm lên 47.000.000 sản phẩm/năm). Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng tiêu chuẩn 1A tại lô CN13, CN18; Lô CN16, CN17, Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, phường Bãi Bông và phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Chủ dự án: Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam).
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬