View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
01/04/2023
Trích yếu
Dự án: Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà. Địa điểm thực hiện dự án: xã Yên Trung và xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Xuân .
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬