View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Đông"
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/04/2023
Trích yếu
Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Đông". Địa điểm: xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Chủ dự án: Công ty TNHH Một Thành Viên Vinaconex Đầu tư.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬