View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo Thiên Phú”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
18/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
02/04/2023
Trích yếu
Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo Thiên Phú”. Địa điểm thực hiện: Làng Tơ Kơr, xã Sơ Pai, huyện KBang, tỉnh Gia Lai. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư chăn nuôi Thiên Phú.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬