View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
03/04/2023
Trích yếu
Dự án “Khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên”. Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích đất sử dụng là 63.970,2m2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần du lịch Nối Vòng Tay.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬