View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất dầu DO-R và FO-R, công suất: 500 tấn nguyên liệu/ngày”
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tham vấn ĐTM
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
20/03/2023
Ngày kết thúc nhận phản hồi
04/04/2023
Trích yếu
Dự án “Nhà máy sản xuất dầu DO-R và FO-R, công suất: 500 tấn nguyên liệu/ngày”. Địa điểm thực hiện: tại Lô A13-1, A13-6 Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại GTS Bình Phước.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬